Testy na koronawirusa gdzie wykonać w Radomiu

W laboratorium Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na radomskim Józefowie każdego dnia badania na obecność przeciwciała anty-SARS-CoV-2 wykonuje około 30 osób. Przybywa też prywatnych placówek, które świadczą taką usługę. Wszędzie, także w szpitalu trzeba zapłacić. A pozytywny wynik oznacza, że albo już przechorowaliśmy, albo wciąż jesteśmy zakażeni koronawirusem. Aby to potwierdzić trzeba zrobić wymaz i test, także prywatnie. Koszt wtedy to już około 600 złotych.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na radomskim Józefowie badania przeciwciał wykonuje od wtorku 19 maja.

Zainteresowanie jest ogromne. Codziennie telefonuje w tej sprawi około 100 osób, po 30 pacjentów zgłasza się każdego dnia na badanie. Diagności pobierają od nich krew i w próbce oznaczają komplet przeciwciał aty-SARS-CoV-2.

– Takie badanie możemy wykonać u każdego chętnego pacjenta – tłumaczyła nam doktor nauk medycznych Brygida Beck, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. – Pobieramy próbkę krwi, a następnego dnia można już odebrać wynik.

Ale uwaga. Jeśli okaże się, że mamy przeciwciała to, albo już przeszliśmy zakażenie, albo jesteśmy w trakcie choroby. Tu kluczowy jest test po pobraniu wymazu z gardła.

Przybywa też laboratoriów robiących badania, nowy punkt pobrań w Radomiu otworzyło właśnie Laboratorium Analiz Medycznych Alab. Testy z krwi na przeciwciała wykonywane są przy ulicy Lekarskiej 2. Można się tam zgłaszać codziennie w godzinach 7.30 – 13. Wcześniej warto się jednak umówić telefonując pod numer 798 763 016. Badanie jednej grupy przeciwciał aty-SARS-CoV-2 (są dwie grupy) kosztuje 126 złotych. Wynik dostajemy po 48 godzinach.

Badania na przeciwciała wykonuje też radomski Corten Medic, koszt wynosi od 119 złotych (testy kasetowe z kropli krwi z palca) do 270 złotych – wykonywane po pobraniu krwi.

Co zrobić, jeśli dostaniemy wynik z informacją, że mamy przeciwciała? Aby potwierdzić, czy już przeszliśmy zakażenie, czy wciąż jesteśmy chorzy i możemy zarażać powinniśmy wykonać badanie genetyczne z wymazu. Niestety, to też trzeba zrobić prywatnie. A w Radomiu i regionie wcale nie jest to takie proste.

W Radomiu znaleźliśmy jedno laboratorium, które prywatnie pobiera wymazy do badań na koronawirusa. To Corten Medic. Badanie nie jest tanie. Test na koronawirusa kosztuje 535 złotych. Wynik dostajemy po 24 godzinach, maksymalnie po dwóch dobach. Chętni muszą wcześniej umówić się na wizytę.

Corten Medic wymazy wysyła do jednego z warszawskich laboratoriów. Generalnie, na liście Ministerstwa Zdrowia na Mazowszu jest 20 takich laboratoriów, przede wszystkim w stolicy.

– Możemy zorganizować pobranie wymazów w Radomiu, czy w innym miejscu, ale dla grupy co najmniej 30 osób. jeśli zgłosi się na przykład jakaś firma, które chce przebadać swoich pracowników – mówi Magdalena Główka z Laboratorium Analiz Medycznych Alab. – Wtedy z Warszawy przyjedzie nasz specjalny samochód, w którym prowadzimy pobrania. Nie możemy tego robić w laboratorium, bo nie pozwalają na to wymagania sanitarne. Nie możemy też ściągnąć na miejsce busa dla pojedynczych osób – wyjaśnia Magdalena Główka.

Z kolei testy, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia wykonuje się osobom z objawami, które zgłosiły się do szpitali. Osoby z kwarantanny, kontaktu z zakażonym na badania w kierunku koronawirusa kierują sanepidy. Swoim pracowników i pacjentów badają też szpitale.

Aktualne zasady i ograniczenia stan na 18 maja 2020

DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Obowiązuje do: odwołania.

 

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Na czym polega? Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

Ograniczenie nie dotyczy: 

 • dzieci do 4 lat,
 • osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 • osób poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
 • pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
 • kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchownych sprawujących obrzędy religijne,
 • rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
 • osób przebywających w lesie,
 • podczas jazdy konnej,
 • sędziego, trenera i osoby uprawiającej sport na obiektach sportowych, których działalność zostaje wznowiona (szczegóły w punkcie dot. sportu).

Obowiązuje do: odwołania.

 

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy: osób, które:

 • wracają z zagranicy*,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę

* Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy określają przepisy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od 4 maja ograniczenie nie dotyczy również osób, które:

 • uczą się lub studiują w państwie sąsiadującym (lub przyjeżdżają uczyć się lub studiować z państwa sąsiadującego)

Od 16 maja ograniczenie nie dotyczy również osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce, w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

UWAGA! Przy przekraczaniu granicy niezbędne jest okazanie dokumentów potwierdzających wykonywanie obowiązków zawodowych lub nauki w drugim państwie.

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • UWAGA! Od 4 maja osoby odbywające obowiązkową kwarantannę mogą wyjść z domu jedynie w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dojazd do miejsca wykonaniu testu może być wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

 

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób nieletnich poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia: do 17 maja 2020 r.  

 

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez.

Wyłączone są: zakłady pracy.

Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Obowiązuje do: odwołania.

ŻYCIE SPOŁECZNE

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH

Ograniczenie dotyczy:  korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich (w częściach, gdzie znajdują się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci) . Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.

Obowiązuje do: odwołania.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: 17 maja 2020 r.

Nowe zasady: Zarządzający transportem publicznym mogą podwyższyć limit pasażerów środku transportu publicznego. Ile osób może wejść na pokład?

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak dotychczas)

lub

 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

Obowiązuje od: 18 maja 2020 r.

 

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.

Na czym polega? W samochodzie przeznaczonym do przewozu 9 osób może w jednym czasie znaleźć się tyle pasażerów, ile wynosi:

 • połowa miejsc siedzących (tak jak dotychczas)

lub

 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Obowiązuje do: 18 maja 2020 r.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy.

Obowiązuje do: odwołania.

Nowe zasady: W mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Jest to 1 uczestnik na 10 m2 powierzchni danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Obowiązuje od: niedzieli 17 maja.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

 

KULTURA

Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury

TEATRY, OPERY I KINA

Zalecenia: Pozostają zamknięte takie instytucje kultury jak: teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze, domy i ośrodki kultury, świetlice.

Obowiązuje do: odwołania.

BIBLIOTEKI I MUZEA

Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

>> Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

KINA PLENEROWE

Kina plenerowe – w tym samochodowe – mogą wznowić działalność.

Obowiązuje od: 18 maja 2020 r.  

OPIEKA I EDUKACJA

SZKOŁY I UCZELNIE

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: 24 maja 2020 r.

 

KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Umożliwiamy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Uwaga! Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi.

Wytyczne dla szkół podstawowych można znaleźć tutaj:

Obowiązuje od: 25 maja 2020 r.

 

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW I UCZNIÓW 8. KLAS

Umożliwiamy konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Obowiązuje od: 25 maja 2020 r.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA UCZELNIACH

Umożliwiamy prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Obowiązuje od: 25 maja 2020 r.

WAŻNE! TERMINARZ EGZAMINÓW:

 • Egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020 r.
 • Egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020 r. (WAŻNE! Egzamin ustny nie odbędzie się)
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017): 22 czerwca-9 lipca 2020 r.
 • Egzamin zawodowy (Formuła 2019): 17-28 sierpnia 2020 r.

 

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,
 • rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.

>> Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3: bezpieczeństwo przede wszystkim  <<

GRANICE I RUCH MIĘDZYNARODOWY

GRANICE POLSKI

Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców

Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Ważne! Transport cargo działa normalnie. 

Obowiązuje do: 12 czerwca 2020 r.

 

RUCH LOTNICZY

Ograniczenie dotyczy: pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych.

Obowiązuje do: 23 maja 2020 r.

 

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Ograniczenie dotyczy: podróży pociągami relacji międzynarodowych.

Obowiązuje do: odwołania.

GOSPODARKA

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.

Na czym polega? Otwarte zostają od 4 maja obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe. Natomiast muszą funkcjonować w pewnych ograniczeniach:

 • Wprowadzamy limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
 • Na terenie obiektu działalności nie mogą prowadzić agenci turystyczni oraz organizatorzy turystyki.
 • W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw).
 • Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).
 • Wyspy handlowe mogą działać jedynie przy spełnieniu łącznie warunków:
  • lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe oddzielone są przesłonami, a obsługa zakrywa usta i noc oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych;
  • dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,
  • limit 1 osoby, która jest obsługiwana w tym samym czasie
  • zapewniają rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk

>> Wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej  działalności spożywczej) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie

Na czym polega?

 • Sklepy i punkty usługowe

Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 2000 m2 : 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.

Do sklepów znajdujących się na terenie obiektu handlowego, którego powierzchnia usługowa jest większa niż 2000 m2 : 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.

Do innych sklepów: 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Czyli jeśli w sklepie są 2 stanowiska kasowe, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 8 klientów.

Obowiązuje do: odwołania.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 80 klientów. Nie wliczamy w tę liczbę obsługi stoisk.

Obowiązuje do: odwołania.

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Obowiązuje do: odwołania.

 

GASTRONOMIA

Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.

Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: 17 maja 2020 roku.

Nowe zasady: restauracje, kawiarnie, bary, a także przestrzenie w galeriach handlowych, w których można spożyć posiłek, mogą działać w nowym reżimie sanitarnym.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

>> Wszystkie wytyczne dla gastronomii znaleźć można tutaj <<

Obowiązuje od: 18 maja 2020 roku.

 

SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich oraz kosmetycznych.

Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje do: 17 maja 2020 r.

Nowe zasady: salony urody, fryzjerzy i kosmetyczki mogą działać w reżimie sanitarnym.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

>> Wszystkie wytyczne dla branż znaleźć można tutaj <<

Obowiązuje od: 18 maja 2020 roku.

 

SALONY TATUAŻU I PIERCINGU

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich salonów tatuażu i piercingu.

Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje do: odwołania.

 

HOTELE

Od 4 maja 2020 r. usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

>> Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

SPORT I REKREACJA

SIŁOWNIE, BASENY I KLUBY FITNESS
Ograniczenie dotyczy: 
działalności siłowni, basenów, klubów fitness oraz klubów tanecznych. Pozostają one zamknięte.

Obowiązuje do: odwołania.

 

INFRASTRUKTURA SPORTOWA O CHARAKTERZE OTWARTYM

Na czym polega? Od 4 maja udostępnione zostaną następujące obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym przy zachowaniu limitów uczestników oraz zasad bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rak dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.

Obowiązujące limity:

Maksymalnie 6 osób oraz 1 trener:

 • stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne),
 • boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),
 • infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa,
 • ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe.

Maksymalnie 6 osób:

 • pola golfowe,

Maksymalnie 4 osoby oraz 1 trener na jeden kort:

 • Korty tenisowe: otwarte i półotwarte.

Maksymalnie 2 osoby:

 • Infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny

Obowiązuje do: 17 maja 2020 roku.

 

INFRASTRUKTURA SPORTOWA OTWARTA I ZAMKNIĘTA

Nowe zasady korzystania: hale i sale sportowe wznawiają działalność, zmienia się liczba osób korzystająca z otwartej infrastruktury sportowej.

 • Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • Na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).
 • Na polach golfowych przy jednym dołku może przebywać w jednym czasie maksymalnie 6 osób (+ obsługa pola).
 • Na kortach tenisowych otwartych i półotwartych może przebywać maks. 4 osoby + 1 trener.
 • Na strzelnicy na jednej osi strzeleckiej może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa stanowisk tej osi.

W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Obowiązuje od: 18 maja 2020 roku.

 

SPORT ZAWODOWY

Ograniczenie dotyczy: organizacji sportu zawodowego

Na czym poleca? Wracamy do sportowej rzeczywistości w ścisłym reżymie sanitarnym przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności. Opracowano harmonogram, który będzie na bieżąco modyfikowany, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

 • Przygotowania kadry narodowej

Kadra narodowa będzie mogła się przygotowywać do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich prowadzonych w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu. Zawodnicy oraz sztaby szkoleniowe pojawią się w obu obiektach po odbyciu obowiązkowej 14-dniowej izolacji.

 • PKO Ekstraklasa

Kluby piłkarskie PKO Ekstraklasy będą, w ścisłym reżimie sanitarnym, wracać w pierwszej kolejności do treningów, a następnie do rywalizacji sportowej.

W pierwszej kolejności, zawodnicy oraz członkowie sztabów szkoleniowych odbędą obowiązkową 14-dniową izolację. Następnie zostaną otwarte wybrane obiekty na potrzeby treningów indywidualnych, później rozpoczną się treningi w grupach kilkuosobowych oraz treningi drużynowe. W tym momencie, szacuje się, że 27. kolejka PKO Ekstraklasy odbędzie się w terminie 29-31 maja.

 • PGE Ekstraliga

Możliwość powrotu do sportowej rzeczywistości, w ścisłym reżimie sanitarnym przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, będą mieli także zawodnicy żużlowej PGE Ekstraligi. 8 maja zawodnicy oraz mechanicy rozpoczną obowiązkową 14-dniową izolację. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie 14-dniowego okresu treningowego. Rozpoczęcie rozgrywek PGE Ekstraligi bez udziału kibiców, w tym momencie, jest planowane na 12 czerwca.

Poradnik nt koronawirusa wszystkie odcinki

Na kanale TVP Info w serwisie Youtube, możemy znaleźć bardzo przydatne filmiki przybliżające wiedzę na temat zachowania w czasie pandemii. Poniżej linki do filmów, wraz z opisami czego każdy dotyczy..

1

8:11 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #1. Czy osoba po przejściu grypy jest bardziej narażona ?

2

8:21 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #2. Czy promieniowanie UV działa na koronawirusa?

3

8:01 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #3. Czy kremowanie rąk daje ochronę przed koronawirusem?

4

8:41 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #4. Czy możemy chorować na koronawirusa bezobjawowo i zarażać innych?

5

8:33 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #5. Czy badanie na koronawirusa odbywa się w warunkach szpitalnych?

6

8:21 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #6. Czy można się zarazić przez podanie dłoni?

7

8:46 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #7. W jaki sposób transportuję się zarażonego koronawirusem?

8

8:16 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #8. Jaki powinniśmy zachować odstęp od człowieka, żeby czuć się bezpiecznym?

9

8:20 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #9. Jak długo może przebiegać choroba spowodowana koronawirusem?

10

8:11 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #10. W jakiej formie wirus pozostaje w pomieszczeniach?

11

7:56 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #15. Higiena osobista

12

9:20 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #14. Czy koronawirus jest widoczny w prześwietleniu płuc?

13

5:54 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #13. Kiedy pracodawca może wysłać pracownika do pracy zdalnej?

14

5:13 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #12. Zasiłek opiekuńczy

15

6:07 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #11. Czy osoba zainfekowana powinna pozbyć się swoich rzeczy?

16

7:35 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #16. Czy koronawirus może się utrzymywać na sklepowych wózkach i koszykach?

17

7:31 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #17. Czy przebieg wirusa u kobiet i u mężczyzn jest taki sam?

18

4:24 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #18. Jak wojsko wspiera inne służby w walce z koronawirusem?

19

5:43 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #19. Jak się skontaktować z WOT i na jaką pomoc możemy liczyć?

20

6:32 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #20. Czy możemy stosować maty dezynfekcyjne?

21

7:05 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #21. Czy powinnismy zrezygnować z diety?

22

5:04 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #22. Dlaczego wirus nie dotyka najmłodszych?

23

7:30 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #23. Na czym polegają prace nad szczepionką?

24

5:41 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #24. Kwarantanna i ośrodki pomocy społecznej

25

5:29 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #25. Czy dotknięcie klamki może być ryzykowne?

26

6:56 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #26. Który lek przeciwbólowy stosować?

27

6:13 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #27. Na czym polega szczepienie organizmu?

28

4:58 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #28. Czy po jednym zakażeniu COVID2019 jestem już odporny na koronawirusa?

29

5:07 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #29. Czy w dobie koronawirusa wskazany jest sport np. bieganie?

30

3:59 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #30. Jak koronawirus reaguje na promienie UV?

31

5:07 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #31. Na jakim etapie jest praca nad szczepionką na koronawirusa?

32

5:02 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #32. Praca zdalna

33

5:23 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #33. Jak przetrwać ten trudny okres?

34

7:02 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #34. Jak poradzić sobie ze stresem?

35

4:29 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #35. Czy to jest dobry moment na podejmowanie strategicznych decyzji?

36

4:30 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #36. Czy klamkę najlepiej dotykać w rękawiczce?

37

5:59 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #37. Szczepionki dla dzieci i niemowląt

38

7:18 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #38. Kwarantanna i życie rodzinne

39

4:12 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #39. Czy można mieć koronawirusa i nie zachorować na COVID19?

40

4:29 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #40. Co zrobić w przypadku, kiedy dziecko ma gorączkę?

41

5:31 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #41. Czy możemy zakazić się przez oko?

42

5:49 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #42. Czy wizyta u stomatologa grozi zakażenie koronawirusem?

43

8:31 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #43. Jak wzmocnić odporność dziecka?

44

4:15 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #44. Co oznaczają choroby współistniejące?

45

7:22 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #45. Stres i relacje małżeńskie

46

5:30 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #46. Kto jest bardziej narażony na zakażenie, pacjent czy dentysta?

47

4:56 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #47. Czy za 9 miesięcy cze nas „baby boom”?

48

8:31 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #48. Jak w praktyce wygląda kwarantanna?

49

3:59 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #49. Wiele osób w jednym miejscu, na niewielu metrach kwadratowych

50

7:03 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #50. Czy teraz jest dobry moment na zakończenie karmienia piersią?

51

7:37 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #51. Jak podnieść swoją odporność?

52

5:17 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #52. Długotrwały stres

53

7:02 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #53. Odporność dzieci

54

5:50 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #54. Czy powinniśmy ograniczyć liczbę posiłków?

55

6:56 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #55. Jak rozróżnić przyczyny gorączki?

56

5:34 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #56. Diety pudełkowe

57

6:20 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #57. Środki do dezynfekcji i ich szkodliwość

58

6:48 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #58. Jak zaplanować 14-dniową dietę?

59

5:24 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #59. Warzywa i owoce w dobie koronawirusa

60

7:53 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #60. Czy kobiety w ciąży są bardziej narażone na zakażenie koronawirusem?

61

6:30 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #61. Warzywa, owoce i zwiększenie odporności

62

5:17 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #62. Zabiegi okulistyczne

63

8:11 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #63. Ciąża i suplementy

64

7:17 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #64. Stosowanie ibuprofenu

65

7:23 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #65. Problemy onkologiczne i COVID19

66

8:29 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #66. Cukrzyca typu 2 i COVID19

67

4:50 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #67. Czy powinniśmy zrezygnować z soczewek kontaktowych?

68

6:53 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #68. Osoby po zawale i z nadciśnieniem

69

4:29 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #69. Co jeść, żeby nie przytyć podczas kwarantanny?

70

4:15 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #70. Czy nieumyty owoc może być nośnikiem COVID19?

71

6:52 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #71. Koronawirus, cukrzyca i insulina

72

7:38 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #72. Szczepienia dzieci i dorosłych

73

5:01 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #73. Czy udar można przechorować w domu?

74

4:37 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #74. Czy wolny czas mogę spędzić na działce?

75

5:24 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #77. Owoce i warzywa – higiena

76

[Film prywatny]

77

5:19 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #76. Czy oczy powinny być dzisiaj chronione w szczególny sposób?

78

[Film prywatny]

79

5:19 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #76. Czy oczy powinny być dzisiaj chronione w szczególny sposób?

80

4:11 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #75. Jak zabezpiecza się dentysta, żeby nie zostać zarażonym?

81

[Film prywatny]

82

5:01 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #79. Stwardnienie rozsiane i ryzyko zakażenia koronawirusem

83

5:05 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #80. Jak możemy się zabezpieczyć przed zainfekowaniem koronawirusem?

84

5:01 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #81. Czy koronawirus może sprawić trwałe zmiany w drogach oddechowych?

85

4:40 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #82. Czy możemy pójść na wizytę do laryngologa?

86

2:57 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #83. Zakaz przemieszczania się – fakty i mity

87

4:34 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #85. Czy można pojechać na ryby?

88

5:24 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #86. Jak prawidłowo założyć maseczkę?

89

4:11 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #87. Dentysta i pacjent

90

4:29 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #88. Opieka medyczna

91

4:41 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #89. Złamanie kończyny i koronawirus

92

4:34 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #90. Zakaz zgromadzeń i kary

93

5:59 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #91. Jak bardzo spada odporność przy cukrzycy?

94

5:06 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #92. Dlaczego należy nosić okulary, a wystrzegać się soczewek kontaktowych?

95

3:36 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #93. Wypadła mi plomba, jak długo mogę zwlekać z pójściem do dentysty?

96

4:59 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #94. Niedokrwienie mózgu i migotanie przedsionków

97

3:56 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #95. Jak ważna jest szybka reakcja i czas

98

5:01 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #96. Czy leki mogą powodować skutki uboczne?

99

[Film prywatny]

100

5:29 ZOBACZ FILM

Koronawirus. Poradnik. #98. Czy preparaty z alkoholem mogą być szkodliwe dla naszego wzroku?

101

1:03 ZOBACZ FILM

Obowiązek zakrywania ust i nosa od 16 kwietnia 2020 roku

102

Ryzyko złapania koronawirusa na spacerze

Mamy piękną pogodę, robi się coraz cieplej, i mimo że wszyscy zostaliśmy poddani kwarantannie, to każdy chciałby jednak czasem wyjść na powietrze.. Jednak stanowisko co do spacerów jest podzielone. Kontrowersje powstały po opublikowaniu badania w magazynie “New England Journal of Medicine”. Okazuje się, że koronawirus CoV-2 może przetrwać w powietrzu w zakaźnej formie przez kilka godzin, a na różnych powierzchniach nawet kilka dni.

Wirus przenosi się drogą kropelkową, ale też przez przedmioty

Badacze z (NIAID) Narodowego Amerykańskiego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych wraz z innymi współpracownikami stworzyli symulację Do przeprowadzenia której wykorzystali urządzenie rozpylające aerozol, zawierający wirusa COVID19 w postaci mikroskopijnych kropelek. Miały one imitować sposoby zakażanie się drogą kropelkową oraz poprzez przedmioty. Kiedy osoba zakażona transmituje wirusa podczas kaszlu, czy kichania. Następnie sprawdzano przedmioty znajdujące się w zasięgu pola rażenie, chcąc sprawdzić jak długo cząstki utrzymują się na różnych rodzajach powierzchniach mających przypominać pomieszczenia domowe i szpitalne. By sprawdzić jak długo wirus jest zakaźny.

Jak długo wirus COVID-19 może przetrwać w powietrzu?

Badania wykazały, że wirus znajdujący się w aerozolu, zachowuje zdolność do zakażania co najmniej przez trzy godziny. Naukowcy analizowali również okres półtrwania wirusa w przestrzeni. Czyli czas, w ciągu którego połowa jego cząsteczek traci zdolność do wywołania infekcji. Na podstawie doniesień okres ten wynosi 66 minut, oznacz to, że w tego czasu połowa cząsteczek była zdolna do zakażenia, po kolejnych 66 minutach 25% cząstek, po następnych 66 odpowiednio 12,5% wirusa ciągle zachowa tą właściwość.

Jak się nie zarazić?

W badaniu przez opublikowanym w medRxiv z National Institutes of Health na Uniwersytecie Pirnceteon i Calirofnia. Również wykazano, że wirus SARS-CoV-2 może pozostawać żywotny w powietrzu. Natomiast na powierzchniach takich, jak stal nierdzewna czy plastik od dwóch do trzech dni! Analizy jednoznacznie udowadniają, że mycie rąk i unikanie kontaktu z zarażonymi osobami TO NAJSKUTECZNIEJSZE sposoby, by chronić się przed wirusem.

Czy kiedy zrobi się cieplej wirus zniknie?

Wiele osób liczy na to, że jeśli zrobi się cieplej, przyjdą temperatury powyżej 20 stopni wirus zniknie. Niestety badania pokazują coś innego. Symulacje odbyły się w zamkniętej komorze w temperaturze 21-23 stopni i wilgotności 65 proc. Miało to na celu być jak najbardziej zbliżone do warunków naturalnych i cząsteczki wirusa nadal się utrzymywały w powietrzu nawet do 3 godzin. Jedyne co na ten moment możemy zrobić to dalej pozostawać w domu i ograniczyć do minimum rozprzestrzenianie się wirusa.

Jak długo koronawirus SARS-CoV-2 utrzyma się na powierzchniach?

Oprócz utrzymywania się w powietrzu symulacja sprawdzała cząsteczki swobodnie opadającego wirusa na różne powierzchnie. By zbadać jak zachowuje się na różnych fakturach. Na powierzchniach pokrytych stalą nierdzewną utrzymuje się 5 godz. i 38 min, a na plastiku – aż 6 godz. i 49 min. Jednak zdołano go wykryć po trzech dniach. Na kartonie połowa cząstek wirusa zachowuje zakaźność po 3,5 godz, pamiętaj by paczki odbierać w jednorazowych rękawiczkach (osoba składającą paczkę, albo kurier może być zakażony). W wypadku utrzymywania się wirusa na powierzchniach uzyskano dużą rozbieżność i wyniki są niejednoznaczne. Najkrótszy czas półtrwania zbadano dla powierzchni miedzianych– wirus ulega dezaktywacji po 46 minutach.

Czy chodzić na spacer?

Powyższe dane mówią wiele, z racji akcji #zostańwdomu na spacery powinniśmy wychodzić w ostateczności i w miejsca wyludnione. Nagranie, które pokazał redaktor Filip Chajzer z Lasu Kabackiego i Powsina było dla mnie szokujące. Kilkuosobowe grupki grillujące jakby żadnej kwarantanny nie było. Z drugiej strony osoby starsze, które płaczą ze strachu przed tym by wejść do sklepu spożywczego z powodu dużej ilości klientów… To nasza odpowiedzialność jak dalej ta epidemia przebiegnie!

Jaki spacer jest bezpieczny

Do własnego ogródka, na balkon, na kilka-kilkanaście minut, najlepiej gdy sąsiedzi są w domu, nie wszyscy na raz. Do odludnego lasu, łąki, polany, parki odpadają-tam najczęściej są albo już byli ludzie. Jeśli masz daleko do lasu nie idź tam na pieszo! Nie wiesz ile osób po drodze spotkasz, a to zawsze jest ryzyko kontaktu. Jako lekarz pracuje udzielam głównie teleporad, wzywam pacjentów tylko w razie najwyższej konieczności, proszę zostań dla mnie w domu. Zakupy rób online, albo zapoznaj się z bezpiecznymi 10 zasadami zakupów w sklepie osiedlowym. Podsumowując: wychodź na spacer TYLKO w miejsca wyludnione i TYLKO gdy jest to niezbędnie potrzebne. Jeśli nie będziemy się wspólnie stosować do zaleceń by zostać w domu. Zostaną one zapewne wprowadzone odgórnie tak jak we Włoszech, czy Francji, czyli będziemy wychodzić z domu jedynie z pisemnym nakazem. Poza tym musimy wziąć odpowiedzialność zbiorową za osoby starsze i chore.

źródło: www.mamalekarz.pl/2020/03/20/koronawirus-spacer-ile-wirus-utrzymuje-sie-w-powietrzu /Piotr Wojsz/

 

Choroba COVID-19

Wirulencja i patogeneza
Wirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19, której cechy opisano poniżej.

Drogi szerzenia infekcji
20 stycznia 2020 r. Narodowa Komisja Zdrowia Chin ogłosiła, że możliwe jest przekazywanie wirusa z człowieka na człowieka , zwłaszcza gdy dwie osoby są ze sobą w bliskim kontakcie (odległość mniejsza niż 1,8 m lub odległość mniejsza niż 1–2 m ). Uważa się, że rozprzestrzenia się on podobnie jak inne patogeny chorób układu oddechowego drogą kropelkową. Do tej pory wirus został wykryty w wydzielinie z nosa i gardła, w plwocinie, stolcu, cieczy łzowej i krwi.

Singapurscy naukowcy zalecają traktowanie kału jako zakaźnego w oparciu o wykrycie wirusa w kale oraz zakaźnego wirusa SARS-CoV w ściekach z dwóch chińskich szpitali podczas pandemii SARS 2002/2003. Aby wykluczyć możliwość infekcji fekalno-oralnej oprócz infekcji kropelkowej i inhalacyjnej, konieczne są dalsze badania zarówno dróg wydalania wirusa przez pacjenta, jak i potencjalnych zanieczyszczeń środowiskowych. W badaniu na niewielkiej grupie osób wykazano, że wysokie miano wirusa na tekstyliach i powierzchniach przedmiotów można wykryć w sypialniach i łazienkach osób zakażonych koronawirusem nawet metodą PCR. Ograniczeniem badania był brak hodowli wirusów w celu wykazania ich żywotności, zatem zakaźność nie została ostatecznie udowodniona, ale autorzy badania zakładają na podstawie swoich wstępnych wyników, że prawdopodobne jest przeniesienie wirusa przez zakażone przedmioty.

Na podstawie analiz ilościowych badań RT-PCR nosowej części gardła (nasopharynx) chińscy naukowcy wywnioskowali, że wirus, podobnie jak grypa, może być przenoszony również drogą wziewną (powietrzną). U 17 badanych pacjentów z objawami choroby miano wirusa w nosie było wyższe niż w gardle, a występowanie szczególnie w górnych drogach oddechowych odróżnia SARS-CoV-2 od wirusa wywołującego SARS. Testy pacjentów z obszaru Monachium nie wykazały wirulencji z próbek kału pomimo wykrycia RNA wirusa. Miano wirusa w nosogardzieli było jednak 1000 razy wyższe niż w znanych wcześniej chorobach wywołanych koronawirusami, takimi jak SARS i MERS. Dowodzi to, że wirus replikuje się już w górnych drogach oddechowych, chociaż w głębszych obszarach płuc może wchodzić w fuzję z komórkami gospodarza i namnażać się poprzez wiązanie z receptorem błonowym ACE-2 (konwertaza angiotensyny 2; kininaza II) dzięki domenie wiążącej receptor (ang. Receptor Binding Domain) zakodowanej w białku fuzyjnym S (ang. Spike) wirusa SARS-CoV-2. Prowadzi to do założenia, że sam wirus zawiera proteazę furynopodobną, która jest niezbędna na etapie cięcia enzymatycznego (ang. Cleaving) w celu wejścia do komórki gospodarza i następnie replikacji w niej.

Nie jest jasne, czy transmisja wirusa odbywa się poprzez kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami i przedmiotami. Analiza 22 badań dotyczących przeżywalności koronawirusów istotnych z medycznego punktu widzenia (takich jak SARS-CoV i MERS-CoV) na powierzchniach pokazuje, że wirusy te mogą utrzymywać się na powierzchniach materiałów wykonanych z metalu, szkła lub tworzywa sztucznego do dziewięciu dni w temperaturze pokojowej. Pozostają jednak zakaźne przez średnio cztery do pięciu dni. Jednocześnie mogą one zostać inaktywowane odpowiednimi środkami dezynfekującymi. Według naukowców zaangażowanych we wspomniane badania odkrycia te można zastosować do SARS-CoV-2.

W badaniu z udziałem dziewięciu pacjentek, które były zakażone SARS-CoV2 w ostatnim trymestrze ciąży, każde z dziewięciorga dzieci okazało się wolne od infekcji wirusem po urodzeniu przez cesarskie cięcie. Na tej podstawie autorzy badania stwierdzili, że wirus nie przenosi się w łonie matki. Do 6 lutego 2020 roku chińskie instytucje zdrowia publicznego zarejestrowały tylko dziewięcioro niemowląt, u których wykazano dowody na obecność wirusa. Autorzy badania za możliwą przyczynę tej niewielkiej liczby wskazują stosunkowo dużą liczbę przypadków skąpoobjawowych wśród dzieci, a także niedostateczny system raportowania przypadków.

Ponieważ SARS-CoV-2 jest uznawany za wirus odzwierzęcy, przypuszcza się, że możliwa jest transmisja pomiędzy niektórymi zwierzętami i ludźmi. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że nie ma wystarczających dowodów na to, że zwierzęta domowe, takie jak koty czy psy mogą zarazić się koronawirusem.Dyskusyjny jest pojedynczy przypadek z 28 lutego 2020 roku “lekko pozytywnego” wyniku testu na COVID-19 u psa w Hongkongu, przy czym w oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Rezerwatów Przyrody Hongkongu (ang. Hong Kong Agriculture, Fisheries and Conservation Department) oświadczono o braku dowodów na możliwość infekcji COVID-19 u zwierząt domowych czy możliwości przeniesienia infekcji ze zwierzęcia domowego na człowieka.

Mydło inaktywuje wirusa poprzez niszczenie jego otoczki lipidowej. Badania potwierdziły również skuteczność środków dezynfekujących na bazie alkoholu w walce z SARS-CoV-2.

Patogeneza
Białko fuzyjne S wirusa (ang. Spike) odgrywa kluczową rolę w procesie wnikania wirusa do komórek gospodarza.

Eksperymenty modelowania z użyciem białka S, bazujące na przewidywaniu struktury białek (ang. protein structure prediction), bardzo wcześnie sugerowały, że SARS-CoV-2 posiada odpowiednie powinowactwo do białka receptorowego ACE2 (enzymu konwertaza angiotensyny 2), które może zostać wykorzystane jako mechanizm wnikania do komórek gospodarza. Do 22 stycznia 2020 r. grupa naukowców pracująca nad pełnym genomem wirusa w Chinach oraz grupa naukowców stosująca metody genetyki odwrotnej w Stanach Zjednoczonych wykazały niezależnie i eksperymentalnie, że ACE2 może działać jako receptor dla SARS-CoV-2. Badania wykazały, że SARS-CoV-2 posiada większe powinowactwo do ludzkiego enzymu ACE2 niż wcześniejszy szczep wirusa SARS. W eksperymencie z komórkami HeLa, które zawierały enzym ACE2 ludzi, nietoperzy z gatunku Rhinolophus sinicus, łaskunów, świń i myszy, SARS-CoV-2 był w stanie wykorzystać odpowiednie białko receptorowe ACE2 w celu wniknięcia do komórki. Wirus wyjątkowo nie był w stanie wykorzystać mysiego ACE2 ani łączyć się z komórkami HeLa, które nie tworzyły ACE2. Eksperyment wykazał również, że SARS-CoV-2 nie korzysta z innych receptorów typowych dla innych koronawirusów, takich jak aminopeptydaza N (APN) czy dipeptylopeptydaza IV (DPP4).

Oprócz białka ACE2 istotnym czynnikiem patogenezy CoV-2 jest enzym seryna 2 (TMPRSS2), który obok ACE2 został przez naukowców uznany za kluczowy w procesie wnikania do komórek gospodarza. Sugeruje się, że blokowanie TMPRSS2 może być kluczową strategią leczenia pacjentów z COVID-19.

Niezależne zespoły naukowców z Chin oraz Francji i Kanady wykazały obecność w obrębie glikoproteiny S2 wirusa CoV-2 genów furynopodobnych. Sugeruje to możliwość wykorzystania enzymu furyny (ang. furin) do aktywacji procesu fuzji osłonki wirusa i komórek organizmu. Podczas gdy glikoproteina S1 odpowiada za pierwszy etap wnikania wirusa do komórki, glikoproteina S2 może być wykorzystywana podczas drugiej fazy fuzji osłonki wirusa oraz komórki gospodarza. Wspomniana mutacja genu w obrębie glikoproteiny S2 nie jest obecna w betakoronawirusach linii B, lecz jest podobna do genów występujących w innych wirusach (HIV, Ebola) oraz betakoronawirusach linii A (HKU1, HCoV-OC43) i C (MERS-CoV). Niniejsze odkrycie oznacza, że sposób infekcji wirusa SARS-CoV-2 może być odmienny i groźniejszy niż w przypadku SARS. Mechanizm mediacji procesu fuzji z komórkami gospodarza za pomocą furyny może implikować potencjalną strategię przeciwwirusową opartą na hamowaniu tego enzymu.

SARS-CoV-2 wytwarza co najmniej trzy czynniki wirulencji, które promują rozprzestrzenianie się nowych wirionów z komórek gospodarza i hamują odpowiedź immunologiczną: Nsp1, Nsp3c oraz ORF7a.

Główną przyczyną śmierci u pacjentów w przebiegu COVID-19 jest zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). Spośród 41 pacjentów zakażonym wirusem SARS-CoV-2 we wczesnej fazie pandemii w Wuhan 6 zmarło właśnie na skutek ARDS. Jednym z głównych mechanizmów występujących w ARDS jest niekontrolowana systemowa odpowiedź zapalna w postaci burzy cytokin (IFN-α, IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18, IL-33, TNF-α, TGFβ itp.) oraz chemokin (CCL2, CCL3, CCL5, CXCL8, CXCL9, CXCL10), co prowadzi w konsekwencji do niewydolności oddechowej oraz niewydolności wielu organów i śmierci.

Odpowiedź immunologiczna
Chińscy naukowcy wykazali, że infekcja wirusem SARS-CoV-2 wywołuje w organizmie aktywację limfocytów T CD4+, które następnie różnicują się w komórki limfocytów Th1 i wydzielają czynnik GM-CSF. Cytokiny te indukują inicjujące procesy zapalne monocyty CD14+CD16+ z wysoką ekspresją cytokin IL-6, co przyspiesza rozwój zapalenia płuc i odgrywa rolę w zwiększeniu ryzyka śmiertelności. Mając na uwadze, że u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 zaobserwowano dużą liczbę nacieków zapalnych w płucach, naukowcy sugerują, że wspomniane wcześniej nieprawidłowe patogenne komórki Th1 i monocyty zapalne mogą dostać się w ogromnej liczbie do krążenia płucnego i odgrywać szkodliwą rolę immunologiczną, prowadząc do zaburzeń czynności płuc, a nawet śmierci klinicznej. Z tego powodu autorzy badania sugerują, że przeciwciała monoklonalne skierowane przeciw GM-CSF lub IL-6 mogą skutecznie blokować burzę zapalną i stanowić obiecującą terapię pacjentów z ostrym przebiegiem COVID-19.

Inne badanie wykazało podczas testów na komórkach zwierzęcych (u myszy), że przeciwciała monoklonalne mAb mogą rozpoznawać fragmenty glikoproteiny S wirusa SARS-CoV-2. W środowisku laboratoryjnym zastosowano cztery mysie przeciwciała mAb: 2B2, 1A9, 4B12 i 1G10 na komórkach COS-7. Wyniki pokazały, że wspomniane cztery przeciwciała monoklonalne swoiste wobec SARS mogą reagować krzyżowo także z białkiem S (aa1048-1206) wirusa SARS-CoV-2.

Grupa naukowców z Melbourne pod kierownictwem Katherine Kedzierskiej dokonała studium przypadku pacjentki z łagodnym przebiegiem COVID-19 i przeanalizowała przebieg jej odpowiedzi immunologicznej, wskazując na podobieństwa do reakcji immunologicznej organizmu na wirusa grypy, będącej przedmiotem wcześniejszych badań tego zespołu. Badacze wykazali podwyższenie poziomu komórek wydzielających swoiste przeciwciała ASC, limfocytów pomocniczych grudkowych TFH, aktywowanych limfocytów CD4+ i CD8+ wraz z przeciwciałami IgM i IgG wiążącymi koronawirusa SARS-CoV-2. Schemat odpowiedzi immunologicznej może być przydatny przy prognozowaniu przebiegu choroby, opracowaniu szczepionki lub leków łagodzących przebieg choroby. Autorzy postulują jednak kontynuację badań na większej grupie pacjentów o różnych stopniach zaostrzenia choroby COVID-19.

Analiza kliniczna pacjentów pokazuje, że grupa krwi może wpływać na ryzyko infekcji COVID-19. Podobnie jak wykazywały wcześniejsze badania SARS w czasie epidemii w 2019 roku , na podstawie wyników badań 2173 pacjentów chorych na COVID-19 z trzech szpitali w Wuhan i Shenzhen uważa się, że grupa krwi A zwiększa ryzyko choroby zakaźnej COVID-19, podczas gdy grupa krwi 0 je zmniejsza (lecz nie eliminuje całkowicie).

Leczenie
Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła tymczasowy termin „ostra choroba układu oddechowego 2019-nCoV” na określenie choroby wywołanej przez wirusa. Nazwa ta później została zmieniona na COVID-19 (choroba koronawirusowa 2019, ang. Coronavirus Disease 2019 ). Obecnie nie istnieje leczenie przyczynowe, zalecane jest leczenie objawowe. Nie istnieje obecnie żadna przebadana szczepionka przeciwko temu wirusowi.

Niektóre istniejące środki przeciwwirusowe, które są stosowane na przykład przeciwko MERS-CoV i HIV, mogą być skuteczne przy zakażeniu SARS-CoV-2. Należą do nich inhibitory proteazy, takie jak indynawir, sakwinawir, remdesiwir, lopinawir / rytonawir i interferon beta. Narodowa Komisja Zdrowia ChRL zaleca łączenie inhibitorów proteazy HIV lopinawiru i rytonawiru oraz rybawiriny z wziewnym interferonem alfa. Badania z wykorzystaniem komórek Vero E6 wykazały, że w porównaniu z wirusem SARS znacznie nowy wirus SARS-CoV-2 wykazuje większą wrażliwość na terapię interferonami typu I, co skutkuje ograniczeniem jego replikacji. W Stanach Zjednoczonych zastosowano, zaliczany do klasy analogów nukleotydów, lek remdesiwir, który został opracowany w leczeniu choroby wirusowej Ebola. Potwierdzono skuteczność remdesiwiru in vitro. Obecnie w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Włoszech trwa 3 faza badań klinicznych, sprawdzających skuteczność tego leku – publikacja wyników spodziewana jest do końca kwietnia 2020 roku. Według doniesień mediów, pierwszy pacjent w Hiszpanii zarażony wirusem SARS-CoV-2 po terapii lopinawirem / rytonawirem powrócił do pełni zdrowia. Jak podała Polska Agencja Prasowa 13 marca 2020 roku, polscy pacjenci hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu będą mieli możliwość leczenia lekami na HIV i malarię. Ze względu na eksperymentalny charakter leczenia, prof. Krzysztof Simon, ordynator szpitala, poinformował, że uzyskał zgodę komisji bioetycznej, a leki będą podawane za zgodą pacjenta.

Chińskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób testuje istniejące metody leczenia zapalenia płuc pod kątem skuteczności w leczeniu zapalenia płuc związanego z SARS-CoV-2. Oprócz remdesiwiru aktualnie przeprowadzane są w Chinach testy fawipirawiru i chlorochiny (leku stosowanego przeciwko malarii) z udziałem ludzi. Badania kliniczne remdesiwiru odbywają się w Chinach i innych krajach. Fawipirawir – lek przeciwko wirusowi grypy – jest testowany na 70 pacjentach w Shenzhen, a 16 lutego 2020 roku został dopuszczony w Chinach na 5 lat pod nową nazwą Favilavir jako eksperymentalny lek przeciw COVID-19 i natychmiast wdrożony do produkcji 0. Chlorochina została przetestowana na ponad 100 pacjentach w szpitalach w Pekinie oraz w prowincji Guangdong i znajduje się od 20 lutego 2020 roku wraz z umifenowirem (nazwa handlowa Arbidol) – dopuszczonym w Rosji i Chinach lekiem przeciwgrypowym – na liście leków zalecanych 0. W eksperymencie klinicznym 27 lutego 2020 roku została potwierdzona skuteczność chlorochiny 0. Pierwsze wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie BioScienceTrends, gdzie uznano leczenie chlorochiną jako “bardziej skuteczne” niż leczenie z użyciem placebo 0. Od 13 marca 2020 roku decyzją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lek z cholorochiną został dopuszczony do leczenia wspomagającego w leczeniu wirusa w Polsce 0 0. Produkuje go polska firma Adamed pod nazwą Arechin.

Obiecującą potencjalną terapią ostrych przypadków jest leczenie specjalnie przygotowanym osoczem (plazmą), zawierającym przeciwciała zwalczające CoV-2 pozyskane od osób, które pokonały infekcję wywołaną tym gatunkiem koronawirusa 0 0 0. Skuteczność tego rodzaju immunizacji została ogłoszona przez chiński koncern National Biotec Group.

Grupa niemieckich naukowców pod przewodnictwem Christiana Drostena przedstawiła w publikacji , że enzym TMPRSS2 (seryna 2), wymagany do rozmnażania wirusa, może być skutecznie hamowany za pomocą leku stosowanego w leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki. Lek Camostat jest dopuszczony w Japonii i może zostać poddany bezpośrednio eksperymentom klinicznym.

Interesujące pod kątem potencjalnego leczenia SARS-CoV-2 są odkrycia naukowców pod przewodnictwem Johna Schogginsa z University of Texas Southwestern, które następnie zostały podjęte i kontynuowane przez grupę naukowców pod przewodnictwem Stephanie Pfaender ze Szwajcarii 1. Grupa Johna Schogginsa odkryła, że ludzkie białko Ly6e zwiększa wirulencję (wnikanie i mnożenie) niektórych wirusów osłonkowych RNA, takich jak HIV-1, wirusa Gorączki Zachodniego Nilu, wirusa dengi czy wirusa Zika. Paradoksalnie, podczas testów na myszach naukowcy zauważyli, że po usunięciu genu Ly6e zwierzęta stały się niezwykle podatne na infekcje różnego rodzaju koronawirusami, co sugerowało odwrotny wpływ białka Ly6e na ten rodzaj wirusów 1. Potwierdziły to badania grupy Stephanie Phaender, która wykazała in vitro oraz in vivo na myszach, że Ly6e silnie powstrzymuje infekcje wywołane różnymi typami koronawirusów, takimi jak HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV czy SARS-CoV-2, jednocześnie wywołując odwrotny efekt (tj. sprzyjając infekcji) podczas badania wirusów grypy typu A, flawiwirusów i HIV-1. W szczególności Ly6e powstrzymywała mediowaną przez glikoproteinę S fuzję osłonki wirusa z komórkami gospodarza. Wykazano również, że Ly6e bezpośrednio chroni limfocyty B i komórki dendrytyczne przed infekcją CoV u myszy. Podejście terapeutyczne naśladujące mechanizm działania Ly6e może zapewnić pierwszą linię obrony przed infekcjami koronawirusowymi .

W centrum medycznej segregacji w Wuhan schemat diagnostyki i leczenia pacjentów z podejrzeniem zakażenia zakłada stosowanie przeciwwirusowego umifenowiru i antybiotykoterapię linezolidem, nemonoksacyną lub fluorochinolonami. Leczenie antybiotykami jest uzasadnione oczekiwaniem wtórnego zakażenia bakteryjnego tkanki płucnej uszkodzonej przez infekcję wirusową. Autorzy podkreślają znaczenie rozpoczęcia terapii przed potwierdzeniem diagnozy za pomoca testu RT-PCR, na podstawie wyników badań przedmiotowych, laboratoryjnych i diagnostycznych. Pacjenci bez obniżonej liczby limfocytow we krwi, bez wirusowego zapalenia płuc, bez duszności i bez zmniejszenia saturacji krwi tlenem poniżej 93% powinni zostać wypisani do opieki domowej bez badania RT-PCR. Dla tych pacjentów przeznaczona jest doustna azytromycyna lub amoksycylina. Pacjenci z zapaleniem płuc o innej niż CoV-2 patogenezie powinni być leczeni systematycznie i, jeśli to możliwe, w warunkach ambulatoryjnych. Kobiety w ciąży i osoby powyżej 65 roku życia powinny być traktowane podczas leczenia hospitalizacyjnego jako grupy szczególnego ryzyka. Autorzy badania uzasadniają swoje podejście przeciążeniem systemu opieki zdrowotnej w Wuhan. Leczenie jak największej liczby pacjentów w domach wiąże się z ryzykiem, ale jest konieczne w celu równoczesnego leczenia wielu przypadków krytycznych.

Zobacz też: Leczenie eksperymentalne COVID-19
Profilaktyka
Zalecenia profilaktyczne:

Często myć ręce, gorącą wodą i mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu, przez co najmniej 20 sekund, i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu szczególnie po kontakcie z osobami chorującymi lub ich otoczeniem. Kran zakręcić przez chusteczkę. Gdy mydło i woda nie są łatwo dostępne, należy dezynfekować ręce z co najmniej 60% objętościowym alkoholem.
Unikać dotykania nosa, oczu, lub ust nieumytymi rękami.
Unikać bliskiego kontaktu z chorymi wykazującymi choroby układu oddechowego.
Wystarczająco długo gotować mięso, ryby i owoce morza.
Zabezpieczać się w czasie kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi oraz zwierzętami dzikimi.
Zasłaniać nos i usta chusteczką higieniczną podczas kichania lub kasłania.
W placówkach opieki zdrowotnej należy wzmocnić standardowe praktyki zapobiegania i kontroli zakażeń w szpitalach, zwłaszcza na oddziałach ratunkowych.
Noszenie masek chirurgicznych przez osoby zdrowe jest skuteczne tylko wtedy, gdy są stosowane w połączeniu z częstym myciem dłoni płynami do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu lub mydłem i wodą. Środkiem prewencyjnym pozostaje kwarantanna osób zakażonych wirusem, mająca na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Policjanci na lotnisku Wuhan-Tianhe z założonymi maseczkami ochronnymi
Pojawienie się wirusa zwróciło uwagę na wirusy odzwierzęce 2. Przeniesieniu się wirusa sprzyjają takie obecne w Chinach czynniki, jak wzrost liczebności populacji, wylesianie, urbanizacja, zmiana klimatu, aspekty związane z produkcją żywności i trzymaniem zwierząt, a w końcu mutacja. Po poprzednich epidemiach zoonoz wirusowych rząd Chin podjął działania przeciwdziałające powtórzeniu się sytuacji 2. Li i współpracownicy zwracają uwagę na ograniczony charakter dotychczas podjętych działań mających zapobiec przenoszeniu się chorób wirusowych z innych gatunków zwierząt na człowieka.

Epidemiologia
Osobne artykuły: Pandemia wirusa SARS-CoV-2 i Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Ze względu na dużą epidemiologię nowego wirusa 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 jako pandemię.

Dezinformacja
Według szeregu źródeł od stycznia 2020 prowadzona jest operacja dezinformacyjna wykorzystująca koronawirus SARS-CoV-2. Prowadzona jest w internecie na platformach społecznościowych oraz przez prokremlowskie media. W założeniach jest identyczna do operacji dezinformacyjnej z l.80 XX wieku prowadzonej przez ZSRR (KGB) – Operation INFEKTION – w której m.in. przedstawiano ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) jako rzekomą „amerykańską broń biologiczną” (zob. „operation infektion” w dezinformacja: historia).

3 marca 2020 potwierdzono, że „system szybkiego ostrzegania i monitorowania poważnych przypadków dezinformacji” Unii Europejskiej został zastosowany celem przeciwdziałania dezinformacji wykorzystującej koronawirus SARS-CoV-2, chorobę COVID-19 i szerzenie się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 3. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová poinformowała, że narzędzie to zostało użyte do wymiany wiedzy między państwami członkowskimi UE, a także partnerami G7 na temat dezinformacji „pochodzącej ze źródeł zewnętrznych” 3. Dzień wcześniej doszło do spotkania w którym uczestniczyli przedstawiciele m.in. Google, Facebook, Twitter i Microsoft, aby omówić sposoby ograniczenia przepływu dezinformacji online dotyczącej koronawirusa 3. Według oświadczenia Jourovej: „Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, że wykryli różne rodzaje dezinformacji lub fake news w Internecie i podjęli szereg działań w celu ich rozwiązania. Przykłady dezinformacji obejmują fałszywe środki zaradcze, które mają rzekomo na celu zaradzenie zagrożeniu i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia (np. picie wybielacza w celu zabicia wirusa lub wkładanie octu do nozdrzy, aby uniknąć zarażenia) lub mistyfikację na temat pochodzenia wirusa oraz sposobu i prędkości, z jaką się rozprzestrzenia”.

9 marca 2020 brytyjski rząd utworzył jednostkę ds. przeciwdziałania dezinformacji, z uwagi na działalność grupy państw „wykorzystujących kryzys koronawirusa”. Eksperci mają m.in. współpracować z firmami prowadzącymi media społecznościowe w celu ochrony Wielkiej Brytanii przed fałszywymi informacjami 3 3. Brytyjska narodowa służba zdrowia (NHS) współpracuje m. in. z Twitterem w celu zawieszania fałszywych kont 3. Niektóre z tych kont np. udają profile szpitali i usiłują wprowadzać niedokładne informacje na temat liczby przypadków zakażeń.

Według szefa sztabu obrony Kanady gen. Jonathana Vance(ang.) występują oznaki internetowych działań dezinformacyjnych zmierzających do zasiania paniki z powodu COVID-19 3. Będą również podejmowane wysiłki ze strony państwowych i niepaństwowych aktorów (przestrzeni informacyjnej), aby dyskredytować kroki państw podejmowane w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wirus SARS-CoV-2

Wirus SARS-CoV-2 (obraz z mikroskopu elektronowego)

By NIAID – https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/
CC BY 2.0, https: //commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87484997

Systematyka Grupa Grupa IV ((+)ssRNA) Rząd nidowirusy Rodzina koronawirusy Rodzaj beta-koronawirus Cechy wiralne Skrót SARS-CoV-2 Kwas nukleinowy RNA Nagi kwas nukleinowy Tak Rezerwuar człowiek, nietoperze Wywoływane choroby COVID-19

Wizualizacja wirusa SARS-CoV-2 

By CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #23312.

Wirus SARS-CoV-2 (od ang. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – wirus należący do rodziny koronawirusów, z pojedynczą nicią o dodatniej polaryzacji ssRNA(+) , powodujący chorobę COVID-19. Jest to siódmy znany gatunek z tej rodziny wirusów powodujący zachorowania u ludzi.

Pierwsze przypadki zakażeń ludzi tym wirusem odnotowano pod koniec 2019 roku w Wuhanie w środkowych Chinach. Pierwsze zarażenie miało miejsc w dniu 17 listopada 2019 r., zarażonym był 55-letni mężczyzna, mieszkaniec Wuhan. Istnieją przypuszczenia, że źródłem, z którego wirus mógł się rozprzestrzenić, był targ rybny Huanan, gdzie sprzedawane były zarówno dzikie zwierzęta, jak i owoce morza . Wirus przenosi się drogą kropelkową, a u niektórych chorych wywołuje ciężkie zapalenie płuc .

Odkrycie
Zachorowania powodowane niezidentyfikowanym wirusem rozpoczęły się w listopadzie 2019 . Odnotowano wówczas grupę pacjentów cierpiących na zapalenie płuc nieznanej etiologii. Zachorowania te udało się powiązać z miejscem sprzedaży owoców morza w Wuhanie w chińskiej prowincji Hubei, gdzie handlowano też żywymi zwierzętami . Ostatniego dnia roku Chińskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CCDC, od ang. Chinese Center for Disease Control and Prevention; chiń. 中国疾病预防控制中心) wysłało tam zespół mający wspomóc lokalne władze. Przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne mające ukazać przyczynę zachorowań. Udało się wykluczyć koronawirusy powodujące SARS i MERS, wirusy wywołujące grypę ludzką i ptasią, a także inne popularne wirusy powodujące infekcje dróg oddechowych . 7 stycznia 2020 potwierdzono oficjalnie, że zachorowania powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów, nazwany roboczo 2019-nCoV , a 5 dni później dysponowano już jego zsekwencjonowanym genomem . W nabłonku dróg oddechowych trzech pacjentów udało się bowiem wykryć i wyizolować wirusa, którego genom cechował się dużym podobieństwem (identyczne w 85%) do beta-koronawirusów linii B izolowanych wcześniej z nietoperzy – bat SARS-like CoV (bat-SL-CoVZC45, MG772933.1) .

Budowa molekularna

Budowa wewnętrzna SARS-CoV-2

By https: //www.scientificanimations.com – https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, CC BY-SA 4.0, https: //commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86436446

Organizacja genomu
SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, którego genom stanowi jednoniciowe RNA o dodatniej polarności . Każdy wirion SARS-CoV-2 ma kształt zasadniczo kulisty, choć nieco pleomorficzny, o średnicy 60–140 nm. Otoczony jest wyraźnymi wypustkami (ang. spikes) o długości 9–12 nm, nadającymi mu wygląd podobny do korony słonecznej. Na dzień 13 marca 2020 roku przeprowadzono przynajmniej 75 kompletnych analiz genomu izolatów wirusa SARS-CoV-2 . Długość genomu wynosi od 29867 do 29903 nukleotydów (dokładna liczba zależy od źródła i wynosi przykładowo 29891 lub 29903 ), co czyni go, podobnie jak w przypadku innych koronawirusów, jednym z największych wirusów RNA, zarówno pod względem długości genomu, jak i rozmiaru wirionu .

Podobnie jak inne koronawirusy, SARS-CoV-2 posiada cztery białka strukturalne :

S (ang. spike) – białko fuzyjne lub glikoproteina powierzchniowa – odpowiedzialne za interakcję z receptorem na powierzchni komórek.
E (ang. envelope) – białko płaszcza – odpowiedzialne m.in. za formowanie wirionów.
M (ang. membrane) – białko błonowe lub membranowe – główne białko macierzy wirusa.
N (ang. nucleocapsid) – białko nukleokapsydu – pełniące funkcję ochronną dla dużej cząsteczki RNA oraz uczestniczące w modyfikacji procesów komórkowych i replikacji wirusa.
Białko N utrzymuje genom RNA, a białka S, E i M tworzą razem otoczkę wirusa. Białko S jest odpowiedzialne za łączenie z błoną komórki gospodarza . Glikoproteinę S funkcjonalnie różnicuje się na podjednostki S1 i S2. Podjednostka S1 pośredniczy w wiązaniu z receptorem powierzchniowym komórki gospodarza, a podjednostka S2 pośredniczy w fuzji z jej błoną komórkową i następnie wirus dostaje się do komórki poprzez endocytozę .

Porównanie białka S genomu SARS-CoV-2 z dwoma innymi izolatami wirusów pochodzących od nietoperzy: bat-SL-CoVZC45 i bat-SL-CoVZXC21 pokazuje niską, 75% zgodność. Szczególnie duże różnice wykazuje sekwencja nukleotydowa kodująca podjednostkę S1 w SARS-CoV-2 (zgodność w 68%), co czyni ją bardziej zbliżoną do odpowiedniej sekwencji nukleotydowej SARS-CoV. Można na tej podstawie wywnioskować, że SARS-CoV i nowy koronawirus wykorzystują ten sam receptor komórkowy, enzym konwertazy angiotensyny 2 (ACE2) . Zostało to udowodnione eksperymentalnie, jak opisano w dalszej sekcji patogeneza.

Filogenetyka
Sekwencje koronawirusa SARS-CoV-2 wykazują podobieństwa do beta-koronawirusów znalezionych u nietoperzy . Wirus ten jest jednak genetycznie odmienny od innych koronawirusów, jak koronawirus związany z SARS i koronawirus związany z MERS .

Wyizolowano i opisano pięć genomów nowego koronawirusa, w tym :

BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-01/2019
BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-04/2020
BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-05/2019
BetaCoV/Wuhan/WIV04/2019
BetaCoV/Wuhan/IPBCAMS-WH-01/2019.
Informacje genomowe
Identyfikator genomu NCBI MN908947
Rozmiar genomu 30473 zasady
Rok ukończenia 2020
Objawy infekcji

Objawy SARS-CoV-2 z zaznaczonymi miejscami występowania
Opisano serię przypadków osób zainfekowanych wirusem w Chinach. Pacjenci zgłaszali gorączkę i kaszel. Po czterech dniach u jednego z nich kaszel się nasilił, za to gorączka spadła. Z pierwszych trzech opisanych przypadków dwóch wyzdrowiało, stan jednego się pogorszył. Doszło do konieczności użycia wentylacji mechanicznej; leczenie zakończyło się zgonem.

Badania krwi często wykazywały małą liczbę białych krwinek (leukopenia i limfopenia) .

Co to są koronawirusy?

Koronawirusy – rodzaj wirusów RNA należących do podrodziny Coronavirinae  z rodziny Coronaviridae w rzędzie Nidovirales. Wyodrębnia się ich cztery rodzaje: alfa-, beta-, delta- oraz gamma-koronawirusy (łac. Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus i Gammacoronavirus). Nosicielami poszczególnych gatunków mogą być ssaki (w tym ludzie) lub ptaki. U ludzi mogą powodować infekcje układu oddechowego, których przebieg w większości jest łagodny, a rzadziej skutkują one śmiercią. Obecnie niedostępne są szczepionki, które mogłyby zapobiegać zarażeniu koronawirusami lub je leczyć. Koronawirusy są trudne w hodowli in vitro – niektóre szczepy rosną tylko na hodowlach ludzkich komórek tchawicy.

Koronawirusy posiadają osłonkę oraz pojedynczą nić RNA o symetrii helikalnej i polarności dodatniej. Rozmiar genomu znanych koronawirusów mieści się w zakresie od 26,4 do 31,7 knt, co jest wartością niezwykle dużą jak na wirusy RNA. Nazwa „koronawirus” wywodzi się z łac. corona oznaczającego koronę lub wieniec, ponieważ osłonki wirusów w mikroskopii elektronowej wydają się „ukoronowane” pierścieniem małych, przypominających żarówki struktur. Klasa Baltimore: IV.

Korona Wirus

O wirusie i chorobie nią wywoływanym… Najważniejsze informacje i linki do bieżących wydarzeń, i ciekawych artykułów na ten temat..