Test RT-PCR a test antygenowy na koronawirusa – czym się różnią, który wybrać?

Testy antygenowe w ostatnich tygodniach stały się obok badań molekularnych RT-PCR narzędziem wykrywającym zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i rozpoczęto stosowanie ich na szerszą skalę. Obecnie do wyboru mamy testy molekularne RT-PCR, antygenowe zwykłe oraz ilościowe, serologiczne, kasetkowe oraz przesiewowe Rocha.

Różnice między testem antygenowym a badaniem RT-PCR

Badanie RT-PCR wykrywa materiał genetyczny koronawirusa w materiale biologicznym, przy wykorzystaniu metody RT-PCR (ang. reverse-transcripton polymerase chain reacton), czyli reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją, natomiast test antygenowy specyficzne dla SARS-CoV-2 białko.
Test antygenowy jest tańszy i szybszy do wykonania w porównaniu z badaniem molekularnym wykonywanym metodą RT-PCR. Jednak posiada pewne ograniczenia –  charakteryzuje się niższą czułością. Obecność antygenów koronawirusa, nie zawsze świadczy o występowaniu aktywnego zakażenia. Test antygenowy ilościowy pozwala na ilościowe oznaczenie nukleokapsydu czyli antygenu N koronawirusa. Test antygenowy cechuje się wysoką swoistością, co oznacza, że pozytywny wyniki badania z wysokim prawdopodobieństwem potwierdza zakażenie SARS-CoV-2. Jego skuteczność jest niższa niż badania molekularnego RT-PCR, które zalecane jest do diagnostyki COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W przeprowadzonej przez Dinnes i wsp. ocenie dokładności diagnostycznej testu antygenowego oraz molekularnego RT-PCR, nie zaobserwowano między tymi testami różnic w jakości metodologicznej.

Jak się przygotować do testu na koronawirusa?

Test antygenowy polega zazwyczaj na pobraniu wymazu z nosogardzieli, natomiast wykonując test RT-PCR wymaz można pobrać z nosogardzieli lub z gardła. Pobranie próbki trwa zazwyczaj kilka minut. Do obu testu należy się tak samo przygotować. Zalecane jest, aby 2 godziny przed wykonaniem badania powstrzymać się od picia, jedzenia, palenia papierosów, mycia zębów czy żucia gumy.

Co oznacza wynik?

Oba testy (RT-PCR  i antygenowy) pozwalają na wykrycie aktywnego zakażenia koronawirusem u osoby badanej. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaleca, aby testy wykonywać, gdy zaobserwujemy u siebie objawy wskazujące na COVID-19. Według wytycznych w większości przypadków, zakażenie można wykryć ok. 10 dni po kontakcie z koronawirusem. Testu nie należy wykonywać wcześniej niż 2 dni po ekspozycji. Antygeny koronawirusa, czyli związki pobudzające układ odpornościowy, które organizm człowieka rozpoznaje jako obce, wykrywane są w początkowej fazie choroby COVID-19.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania molekularnego RT-PCR należy niezwłocznie poddać się kwarantannie, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu koronawirusa. Nieco inaczej interpretuje się wynik testu antygenowego. W przypadku pozytywnego wyniku również zalecana jest izolacja, natomiast wynik negatywny nie zawsze może świadczyć o braku zakażenia u badanego, należy wziąć jeszcze pod uwagę jego stan kliniczny oraz przeprowadzić wywiad epidemiologiczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *